Tuesday, May 12, 2015

VIVA - SHEHU ISAH DANLAMI (KWZ)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar                 : Shehu Isah Danlami
Program                         : Sarjana Sains
Tarikh                             : 12 Mei 2015 (Selasa)
Masa                              : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                           : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama             : Dr. Suzi Salwah Jikan
Pemeriksa Luar             : Prof. Madya Dr. Zulkifli bin Mohamad Ariff (USM)
Pemeriksa Dalam          : Dr. Hatijah bte Basari
Pengerusi                      : Prof. Madya Dr. Mohamad Zaky bin Noh
Tajuk Tesis                   : SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYSILOXANE COMPOUND AS PRECURSOR OF SILICON DIOXIDE
 
 
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: