Sunday, May 17, 2015

VIVA - ONALO JOAN IYE (KWZ)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar                 : Onalo Joan Iye
Program                         : Sarjana Sains
Tarikh                             : 17 Mei 2015 (Ahad)
Masa                              : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                           : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama              : Dr. Hazel Monica Matias Peralta
Pemeriksa Luar              : Dr. Helena Khatoon (UMT)
Pemeriksa Dalam           : Dr. Radin Maya Saphira bte Radin Mohamed
Pengerusi                       : Prof. Madya Dr. Mohd Kamarulzaki bin Mustafa
Tajuk Tesis                     : BIOREMEDIATION OF HEAVY METAL POLLUTED WATER USING IMMOBILIZED BOTRYOCOCCUS SP., A FRESHWATER GREEN MICROALGA
 
 Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.
Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: