Wednesday, May 27, 2015

VIVA - 1) AISHATU SIDDIKI (KWZ) 2) MOHAMMED KABIR ALIYU (KFA) 3) MUSA ALKALI ABUBAKAR (KPF)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan tiga (3) peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar             : Aishatu Siddiki
Program                     : Sarjana Sains
Tarikh                         : 27 Mei 2015
Masa                          : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                       : Bilik Mesyuarat Pejabat Antarabangsa, UTHM
Penyelia Utama          : Prof. Datin Dr. Maryati bte Mohamed
Pemeriksa Luar          : Dr. Nazirah bte Mustaffa (UMS)
Pemeriksa Dalam       : Prof. Madya Dr. Mohd Fadzelly bin Abu Bakar
Pengerusi                   : Prof. Madya Dr. Hussain bin Othman
Tajuk Tesis                 : INSECT DIVERSITY AND DISTRIBUTION IN THREE FOREST TYPES OF JOHOR, MALAYSIA DURING THE WET AND DRY SEASONS

Nama Pelajar             : Mohammed Kabir Aliyu
Program                     : Sarjana Kejuruteraan Awam
Tarikh                         : 27 Mei 2015
Masa                          : 10.00 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                       : Bilik Mesyuarat Pusat Pengajian Siswazah
Penyelia Utama         : Prof. Dr. Ahmad Tarmizi bin Abd Karim
Pemeriksa Luar         : Prof. Madya Dr. Kamarudin bin Ahmad (UTM)
Pemeriksa Dalam      : Dr. Saiful Azhar bin Ahmad Tajudin
Pengerusi                  : Prof. Madya Dr. Adnan bin Zainorabidin
Tajuk Tesis                : SOLIDIFICATION / STABILISATION TREATMENT OF SPIKED SEMBRONG RIVER SEDIMENTS USING CEMENT AND RICE HUSK ASH 

Nama Pelajar             : Musa Alkali Abubakar
Program                     : Sarjana Sains Harta Tanah dan Fasiliti
Tarikh                         : 27 Mei 2015
Masa                          : 10.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                       : Bilik Mesyuarat Pusat Pengajian Siswazah
Penyelia Utama          : Prof. Madya Dr. Rozilah bte Kasim
Pemeriksa Luar          : Prof. Madya Dr. Maizan Baba (UTM)
Pemeriksa Dalam       : Dr. Azlina bte Md Yassin
Pengerusi                   : Prof. Dr. Ahmad Shakri bin Mat Seman
Tajuk Tesis                 : ASESSMENT OF SERVICE USER'S EXPERIENCE ON THE FACILITIES PROVISION WITH THE PHYSICAL AND DEMOGRAPHIC ATTRIBUTES AT
                                     UTHM STUDENTS' RESIDENTIAL COLLEGES 
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.
Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: