Thursday, May 28, 2015

VIVA - 1) Fatimah bte Mustaffa (PBP) 2) Abobaker Mohammed Alakashi (PDM)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan dua (2)  peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar                 : Fatimah bte Mustaffa
Program                         : Doktor Falsafah Pendidikan
Tarikh                             : 28 Mei 2015
Masa                              : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                          : Bilik Mesyuarat Pusat Pengajian Siswazah, Blok A4 UTHM
Penyelia Utama             : Prof. Madya Dr. Ahmad Esa
Pemeriksa Luar             : Prof. Madya Dr. Yahya Buntat (UTM)
Pemeriksa Dalam          : Prof. Dr. Jailani bin Md Yunos
Pengerusi                      : Prof. Dr. Wan Mohd Rashid bin Wan Ahmad
Tajuk Tesis                    : PENEROKAAN KONSTRUKAMALAN PENGURUSAN RISIKO SUKAN KE ARAH PENGHASILAN MODEL APRS JURULATIH INSTITUT
                                        PENDIDIKAN GURU MALAYSIA 

Nama Pelajar                  : Abobaker Mohammed Alakashi
Program                          : Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal
Tarikh                              : 28 Mei 2015
Masa                               : 10.15 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                           : Bilik Mesyuarat Pusat Pengajian Siswazah, Blok A4 UTHM
Penyelia Utama              : Dr. Bambang Basuno
Pemeriksa Luar              : Prof. Dr. Mohd Zulkifly bin Abdullah (USM)
Pemeriksa Dalam           : Prof. Ir Dr. Abas bin Ab Wahab
Pengerusi                       : Prof. Dr. Sulaiman bin Hasan
Tajuk Tesis                     : THE DEVELOPMENT OF DEDICATED CFD SOLVER FOR AERODYNAMIC ANALYSIS ON INTERNAL AND EXTERNAL FLOW 
 Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.
Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: