Wednesday, January 30, 2008

Colloquium of Center for Science Studies

Date : 30 Januari 2008 (Wed)
Time : 3.00 - 4.00 pm
Venue : Education Studio
Title : Dilemma in Teaching Mathematics
Speaker : Hjh Pn. Nafisah Kamariah Md Kamaruddin

Y. Bhg. Dato’ / Prof. / Assoc. Prof. / Dr. / Sir / Madam / Miss are invited to attend the above colloquium. Your participation will significantly contribute to the success of the above colloquium and is much appreciated. We are looking forward for your presence.

Thank you,

“WITH WISDOM, WE EXPLORE”

Dr. Tay Kim Gaik
Coordinator Colloquium Committee Center for Science Studies
tay@uthm.edu.my
ext: 7958

Friday, January 11, 2008

Amanat Tahun Baru 2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


UTHM/PP/100-6/3 (05) 03 Januari 2008


PEKELILING PENGURUSAN BIL.5/2008

AMANAT TAHUN BARU 2008

Sempena dengan kedatangan tahun baru 2008, satu majlis Amanat Tahun Baru akan disampaikan oleh Y. Bhg. Dato’ Naib Canselor. Majlis ini akan diadakan seperti butiran berikut:

Tarikh : 11 Januari 2008 (Jumaat)
Masa : 8.30 pagi
Tempat : Dewan Tunku Ibrahim Ismail (DTII)

2. Semua staf diwajibkan hadir ke majlis yang diadakan tersebut. Staf dikehendaki merekodkan kedatangan di Dewan Tunku Ibrahim Ismail. Semua Dekan /Pengarah /Pengurus /Ketua Pusat /Bahagian/ Unit diminta untuk mempastikan semua staf hadir ke majlis yang diadakan. Pengecualian diberikan kepada staf yang tidak dapat meninggalkan tugas seperti Pengawas Peperiksaan, Pengawal Keselamatan, Operator Telefon serta staf yang komited dengan program/aktiviti seperti persidangan/seminar/kursus.

3. Bersama-sama ini dilampirkan tentatif program untuk perhatian Y. Bhg. Prof. /Tuan / Puan.

Sekian, terima kasih.

“MENERAJUI APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI”

Yang benar,


SULAM BIN HAMID
Pendaftar
' 7100

s.k - Naib Canselor
- Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
- Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
- Dekan-Dekan Fakulti
- Ketua-Ketua Pejabat/Pusat/Unit