Tuesday, May 16, 2017

University Transformation Programme (UniTP) Orange Book - Strengthening Academic Career Pathways and Leadership Development


Roadshow : University Transformation Programme (UniTP) Orange Book - Strengthening Academic Career Pathways and Leadership DevelopmentUNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


UTHM/PP/100-6/5/1 Jilid 6 (92)                                                       14 Mei 2017

_____________________________

                               PEKELILING AM BIL.21 TAHUN 2017         
_____________________________

JERAYAWARA UNITP ORANGE BOOK : STRENGTHENING ACADEMIC CAREER PATHWAYS AND LEADERSHIP DEVELOPMENT ZON SELATAN

Sukacita dimaklumkan bahawa, buku panduan (playbookUniversity Transformation Programme (UniTP) Orange Book : Strengthening Academic Career Pathways and Leadership Development  telah dilancarkan pada 14 Julai 2016. Ia merupakan salah satu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 - 2025 (Pendidikan Tinggi) - PPPM (PT).  UniTP Orange Book menyediakan garis panduan kepada Universiti Awam (UA) dalam melaksanakan empat (4) laluan kerjaya bagi staf akademik iaitu laluan kerjaya pengajaran, laluan kerjaya penyelidikan, laluan kerjaya amalan profesional dan laluan kerjaya kepimpinan institusi.

  1. Untuk makluman, pihak Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah mengambil inisiatif dengan menganjurkan Jerayawara UniTP Orange Book : Strengthening Academic Career Pathways and Leadership Development di 7 lokasi seluruh negara (Zon Tengah 1, Zon Tengah 2, Zon Pantai Timur, Zon Utara, Zon Selatan, Zon Sabah dan Zon Sarawak) yang bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada staf akademik di universiti awam (UA) mengenai empat (4) laluan kerjaya tersebut dalam memastikan kejayaan pelaksanaannya.  UTHM telah dilantik sebagai tuan rumah Zon Selatan yang melibatkan komuniti akademik daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM).
 Sehubungan itu, SEMUA STAF AKADEMIK yang prihatin dengan laluan kerjaya masing-masing adalah dipersilakan hadir ke jerayawara tersebut yang akan diadakan sebagaimana maklumat berikut:

Tarikh          :        16 Mei 2017 (Selasa)
Masa           :        9.30 pagi hingga 12.30 tengahari
Tempat        :        Dewan Sultan Ibrahim
Aturcara      :        Sila rujuk lampiran

Sekian, terima kasih.
                                     


“DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA”

Yang benarABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN
Pendaftar
' : 07-4537100

s.k.    -        YBhg. Naib Canselor
          -        Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
          -        Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
          -        Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
          -        Ketua Kampus Cawangan Pagoh
          -        Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
          -        Penolong Naib Canselor (Hubungan Industri dan Masyarakat)
          -        Dekan-Dekan Fakulti/Pusat
          -        Pengarah-Pengarah Pejabat/Pusat
          -        Ketua-Ketua Pejabat/Pusat/Unit


AHAR/SSAS/s15052017/Pekeliling Am UTHM------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA JERAYAWARA UNITP ORANGE BOOK :
STRENGTHENING ACADEMIC CAREER PATHWAYS AND LEADERSHIP
DEVELOPMENT ZON SELATAN
 
Tarikh :  16 Mei 2017 (Selasa)
Tempat : Dewan Sultan  Ibrahim (DSI), UTHM
 
 
9:30 pagi              :      Bacaan Doa
 
9:35 pagi              :      Kata-kata Aluan YBhg. Prof. Dr. Wahid bin Razzaly,                            
                                    Naib Canselor UTHM
 
9:45 pagi              :      Chapter 1: Differentiated Career Pathways for                                              
                                    Talent Excellence oleh YBhg. Prof. Dr. Rose Alinda Alias                                               
                                   Profesor, Fakulti Komputeran, Universiti Teknologi                                                          
                                   Malaysia/ Ahli Penulis UniTP Orange Book
 
                                      Sesi Soal Jawab
 
10.40 pagi            :      Chapter 2: Implementing Differentiated Career                                            
                                    Pathways oleh YBhg. Prof. Dr. Rose Alinda Alias                                                   
                                   Profesor, Fakulti Komputeran, Universiti Teknologi                                                          
                                   Malaysia/ Ahli Penulis UniTP Orange Book
 
                                      Sesi Soal Jawab    
 
11:35 pagi           :       Chapter 3: Developing and Sustaining Leadership                     
                                    Excellence oleh YBrs. Profesor Madya Dr. Rushdan bin                     
                                   Mohd Jailani Timbalan Pengarah, Pusat Latihan                                 
                                    Kepimpinan, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi                    
                                    (AKEPT)/ Pengulas UniTP Orange Book
 
                                    Sesi Soal Jawab
 
12.30 tengahari    :        Majlis Bersurai
 

 

No comments: