Tuesday, April 7, 2015

VIVA - TAHIRA ANWAR LASHARI (PBV)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-
Nama Pelajar                 : Tahira Anwar Lashari
Program                         : Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional
Tarikh                             : 7 April 2015 (Selasa)
Masa                              : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                          : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama             : Prof. Dr. Maizam bte Alias
Pemeriksa Luar             : Prof. Madya Dr. Ruhizan bte Mohamad Yasin (UKM)
Pemeriksa Dalam          : Prof. Dr. Jailani bin Md Yunos
Pengerusi                      : Prof. Dr. Wan Mohd Rashid bin Wan Ahmad
Tajuk Tesis                    : THE EFFECT OF A NEW INTEGRATED AFFECTIVE-COGNITIVE TEACHING AND LEARNING APPROACH ON STUDENT'S LEARNING IN
                                         ENGINEERING EDUCATION 
 
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.
Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: