Thursday, April 2, 2015

Pondok Universiti : Pengajian Kitab Turath Bertalaqi Bidayah al-Hidayah

Pondok Universiti : Pengajian Kitab Turath Bertalaqi Bidayah al-Hidayah

Tarikh : 2 April 2015 (Khamis)
Masa : 2.30 hingga 4.30 petang
Tempat : Dewan Seminar al-Farabi

No comments: