Sunday, April 19, 2015

VIVA - NORYUSLIZA BTE ABDULLAH (PIT)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-
Nama Pelajar                     : Noryusliza bte Abdullah
Program                             : Doktor Falsafah Teknologi Maklumat
Tarikh                                 : 19 April 2015 (Ahad)
Masa                                  : 2.15 petang (Pembentangan terbuka)
Tempat                               : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama                  : Prof. Dr. Rosziati bte Ibrahim
Pemeriksa Luar                  : Prof. Dr. Abdul Razak bin Hamdan (UKM)
Pemeriksa Dalam               : Prof. Madya Dr. Rozaida bte Ghazali
Pengerusi                           : Prof. Dr. Sulaiman bin Hasan
Tajuk Tesis                         : AN ALTERNATIVE SEMANTIC SEARCH TECHNIQUE USING CATEGORIZATION, ONTOLOGICAL AND USER PROFILING CONCEPTS FOR
                                             WEB INFORMATION RETRIEVAL

Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.
Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: