Thursday, October 30, 2014

VIVA - 1) SITI HASZIANI BTE AHMAD (KPP) 2) YEE MEI HEONG (PBV)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa  Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan dua (2) peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar               : Siti Hasziani bte Ahmad
Program                       : Sarjana Sians Pengurusan Teknologi
Tarikh                          : 30 Oktober 2014 (Khamis)
Masa                           : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                        : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama            : Prof. Madya Dr. Abdul Talib bin Bon
Pemeriksa Luar            : Prof. Madya Dr. Mohammad bin Ismail (UMK)
Pemeriksa Dalam         : Dr. Rosmaini bin Hj Tasmin
Pengerusi                     : Prof. Madya Sr Dr. David Martin @ Daud Juanil
Tajuk Tesis                  : NEW PROJECT MANAGEMENT SCHEDULING THROUGH INTEGRATION OF PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE (PERT), GANTT CHART AND GENETIC ALGORITHM.
 
Nama Pelajar             : Yee Mei Heong
Program                     : Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional
Tarikh                        : 30 Oktober 2014 (Khamis)
Masa                         : 10.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                      : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama          : Prof. Dr. Jailani bin Md Yunos
Pemeriksa Luar          : Prof. Dr. Ramlee bin Mustapha (UPSI)
Pemeriksa Dalam       : Prof. Dr. Maizam bte Alias
Pengerusi                   : Prof. Dr. Sulaiman bin Hasan
Tajuk Tesis                : PENGINTEGRASIAN GAYA PEMBELAJARAN DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI BAGI PENJANAAN IDEA DALAM KALANGAN PELAJAR
                                  TEKNIKAL
 
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian

No comments: