Thursday, October 16, 2014

VIVA - 1) FATIMA SANI STORES (KPP) 2) SASITHARAN A/L NAGAPAN (PFA)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa  Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan dua (2) peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar               : Fatima Sani Stores
Program                       : Sarjana Sains Pengurusan Teknologi
Tarikh                          : 16 Oktober 2014 (Khamis)
Masa                           : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                        : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama            : Prof. Madya Dr. Nor Hazana bte Abdullah
Pemeriksa Luar            : Dr. Ahmad Rizal bin Mazlan (UUM KL)
Pemeriksa Dalam         : Dr. Shafie bin Mohamad Zabri
Pengerusi                     : Prof. Madya Dr. Wan Fauziah bte Wan Yusoff
Tajuk Tesis                  : INFORMATION TECHNOLOGY (IT) INVESTMENT AND ITS EFFECTS ON FIRMS PERFORMANCE
 
Nama Pelajar              : Sasitharan A/L Nagapan  
Program                      : Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam
Tarikh                         : 16 Oktober 2014 (Khamis)
Masa                          : 10.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                       : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama           : Prof. Dr. Ismail bin Abdul Rahman
Pemeriksa Luar           : Prof. Sr Dr. Miswan @ Abdul Hakim bin Mohammed (UTM)
Pemeriksa Dalam 1     : Prof. Madya Dr. Narimah bte Kasim
Pemeriksa Dalam 2     : Dr. Riduan bin Yunus  
Pengerusi                    : Prof. Dr. Ahmad Shakri bin Mat Seman
Tajuk Tesis                 : STRUCTURAL MODELLING OF CAUSE AND EFFECT FACTORS OF CONSTRUCTION WASTE GENERATION IN MALAYSIAN CONSTRUCTION INDUSTRY

 
 Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: