Friday, September 30, 2011

Peperiksaan lisan (viva voce)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Sukacitanya dimaklumkan bahawa, Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar 1 : Deni Shidqi Khaerudini
Program : Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (MDM)
Tarikh : 30 September 2011
Masa : 3.00 petang (Pembentangan Terbuka)
Tempat : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama : Prof. Dr. Ing. Ir. Darwin Sebayang / Dr. Shahruddin bin Mahzan@Mohd Zin
Pemeriksa Luar : Prof. Madya Dr. Suryanto (IIUM)
Pemeriksa Dalam : Dr. Maizlinda Izwana binti Idris
Pengerusi : Dr. Hariati binti Mohd Taib
Tajuk Tesis : Development of Ion-Implanted Nanocrystalline FeCr Alloy for Interconnect Application in
High Temperature Solid Oxide Fuel Cells Prepared by Spark Plasma Sintering

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian terima kasih.

Pusat Pengajian Siswazah
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Tel : 07-4537757

No comments: