Wednesday, September 21, 2011

Majlis UTHM Lecture Series Siri 4/2011Y. Bhg Prof Dato' / Prof / Tuan / Puan,


MAJLIS UTHM LECTURE SERIES SIRI 4/2011


Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Adalah dimaklumkan bahawa Universiti akan menganjurkan Majlis UTHM Lecture Series Siri 4/2011 sebagaimana ketetapan berikut :


Tarikh : 21 September 2011 (Rabu)
Masa : 9.45 pagi – 11.00 tengahari
Tempat : Dewan Kuliah 2 (Blok B2 ),UTHM
Pemidato : Prof. Madya Dr. Hussain bin Hj. Othman
Timbalan Dekan (Pembangunan & Penyelidikan) Fakulti Sains, Teknologi danPembangunan Insan
Tajuk : "Death: Defined and Redefined Islamic, Christianity and Secular Perspectives”.


2. Sehubungan dengan itu, semua staf akademik dikehendaki hadir manakala staf bukan akademik dialu-alukan untuk menghadirinya bagi memeriahkan lagi program yang dianjurkan. Bersama-sama ini dilampirkan tentatif program untuk perhatian Y.Bhg. Prof./Tuan/ Puan.


"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA”


Yang benar,PROF. Dr. NORAINI BTE KAPRAWI
PENGARAH
PEJABAT PENGURUSAN STRATEGIK DAN KUALITI
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
7850


s.k.
- Y.Bhg. Dato’ Naib Canselor
- Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
- Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
- Penolong-Penolong Naib Canselor
- Dekan-Dekan Fakulti
- Pengarah Pejabat/Pusat
- Ketua-Ketua Pejabat/Pusat/Unit

No comments: