Friday, April 18, 2008

Pekeliling Pengurusan Bil. 24/2008

Y. Bhg. Prof./Prof.Madya/Tuan/Puan,

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UTHM/PP/100-6/3 (24) April 2008

PEKELILING PENGURUSAN BIL. 24/2008

PROGRAM MEMBUDAYAKAN AL-QURAN DAN MAJLIS WACANA ILMU

BIL 1/2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Sukacita dimaklumkan Pejabat Pengurusan Kualiti dan Perancangan Korporat akan mengadakan program di atas sebagaimana butiran berikut :

Tarikh : 18 April 2008 (Jumaat)

Masa : 8.00 pagi hingga 11.00 pagi

Tempat : Dewan Tunku Ibrahim Ismail

Penceramah : PKPj. 1 Shamshun Baharin b. Mohd Jamil

Pengarah Penyelidikan dan Perancangan

Badan Pencegah Rasuah Malaysia, Putrajaya

Tajuk Ceramah : Kesalahan Rasuah Dalam Perkhidmatan Awam

2. Semua warga Universiti dijemput hadir untuk sama-sama memeriahkan majlis tersebut. Bersama-sama ini dilampirkan aturcara majlis untuk perhatian Y.Bhg. Dato’ Prof./tuan/puan.

3. Sekian, terima kasih.

“DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA”

Yang benar,

MD NGADIRAN BIN ISMON

Timbalan Pendaftar

b/p Pendaftar

' 7119

s.k - Naib Canselor

- Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

- Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

- Dekan-Dekan Fakulti

- Ketua-Ketua Pejabat/Pusat/Unit

No comments: