Wednesday, August 19, 2015

MAKLUMAT VIVA - AARON YAP BOON KIAN (KPP)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar                 : Aaron Yap Boon Kian
Program                         : Sarjana Sains Pengurusan Teknologi 
Tarikh                             : 19 Ogos 2015
Masa                              : 10.15 am (Pembentangan terbuka)
Tempat                          : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama             : Dr. Goh Kai Chen
Pemeriksa Luar             : Prof. Madya Dr. Yap Keem Siah (UNITEN)
Pemeriksa Dalam          : Dr. Md Asrul Nasid bin Masrom    
Pengerusi                      : Prof. Madya Dr. Narimah bte Kasim 
Tajuk Tesis                    : BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAIC (BIPV) IMPLEMENTATION : DEVELOPERS' PERSPECTIVE
 
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: