Monday, August 17, 2015

Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan 2015

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UTHM/PP/100-6/5/1 Jilid 5 (92)                                                   11 Ogos 2015
_____________________________

PEKELILING AM BIL. 37 TAHUN 2015
_____________________________

MAJLIS PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN 2015
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti akan menganjurkan Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan 2015 sepertimana ketetapan berikut :

                   Tarikh                   :        17 Ogos 2015 (Isnin)
                   Masa           :        10.00 pagi hingga 11.00 tengahari
                   Tempat        :        Pekarangan Pejabat Pendaftar

  1. Semua staf universiti dijemput hadir bagi memeriahkan Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan 2015 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia tahun ini.                

  1. Bersama-sama ini dilampirkan aturcara program untuk perhatian YBhg. Prof. Datuk/YBhg. Prof./Tuan/Puan selanjutnya.

  1. Sehubungan dengan itu, semua staf di PTJ yang berkaitan, dijemput ke Check Point yang telah ditetapkan bagi memeriahkan dan memastikan penerimaan bendera di PTJ masing-masing.

Sekian, terima kasih.

“DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA”

Yang benar


ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN
Pendaftar
' : 07-4537100

s.k.    -   YBhg. Datuk Naib Canselor
          -   Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
          -   Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
-   Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
-   Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
-   Penolong Naib Canselor (Hubungan Industri dan Masyarakat)
-   Dekan-Dekan Fakulti
-   Pengarah-Pengarah Pejabat/Pusat
-   Ketua-Ketua Pejabat/Pusat/Unit

AHAR/MTS/S/12082015/Pekeliling Am UTHM
ATUR CARA
MAJLIS PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN 2015

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


Tarikh    :    17 Ogos 2015 (Isnin)

Tempat    :  
Perkarangan Pejabat Pendaftar
          Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

8.30    pagi     -    Ketibaan YBhg. Datuk Naib Canselor

8.30 pagi        -    Pelepasan Rombongan Berbasikal Pegawai-Pegawai Kanan di Foyer Perpustakaan Tunku Tun Aminah

8.45 pagi        -    Ketibaan Rombongan di Check Point 1 di Parkir Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
                        -    Penyerahan Bendera kepada Dekan-dekan/Timbalan Dekan

9.15 pagi        -    Ketibaan Rombongan di Check Point 2 di Parkir Bilik Seminar Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
                       -    Penyerahan Bendera kepada Dekan-dekan/Timbalan Dekan

9.30 pagi        -    Ketibaan Rombongan di Check Point 3 di Parkir Pusat Pengurusan Akademik
                       -    Penyerahan Bendera kepada Dekan-dekan/Timbalan Dekan/Pengarah

9.45 pagi        -    Ketibaan Rombongan di Check Point 4 di Hadapan Bagunan Pejabat Hal Ehwal Pelajar
                        -    Penyerahan Bendera kepada Pengarah/Ketua Jabatan

10.00 pagi       -    Ketibaan Rombongan di Check Point 5 di Foyer Dewan Tunku Mahkota Ismail
                         -    Penyerahan Bendera kepada Dekan-dekan/Timbalan Dekan/Pengarah Pejabat Antarabangsa

10.30 pagi       -    Ketibaan Rombongan di Check Point 6 di Perkarangan Pejabat Pendaftar
                         -    Penyerahan Bendera kepada Dekan-dekan/Timbalan Dekan/Pengarah

                         -    Majlis Bersurai


Tempat Pelepasan
Foyer Perpustakaan Tunku Tun Aminah
Pejabat Canselori
Pusat Islam (Bacaan Doa)

Check Point 1
Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan,
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

Check Point 2
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembinaan
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan dan Perundingan

Check Point 3
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Pusat Pengurusan Akademik

Check Point 4
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
Pusat Kesihatan Universiti
PPH
-      Bahagian Pembangunan
-      Bahagian Pengurusan Fasiliti
-      Pejabat Pentadbiran Hartabina

Check Point 5
Pusat Pengajian Siswazah
Pejabat Pengurusan Strategik dan Kualiti
Pejabat Antarabangsa
Pejabat Hubungan Universiti dan Industri
Pejabat Hubungan Universiti dan Masyarakat
Pusat Teknologi Maklumat
Pejabat Bendahari
Fakulti Sains TEknologi dan Pembangunan Insan
Pusat Pembangunan dan Latihan Akademik

Check Point 6
Pejabat Pendaftar
Pejabat Penerbit
Pusat Kemajuan dan Hubungan Alumni
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Pusat Pengajian Diploma
Pusat Pendidikan Berterusan


No comments: