Wednesday, July 29, 2015

VIVA - ABDULLAHI UMAR (PPP)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar                 : Abdullahi Umar
Program                         : Doktor Falsafah Pengurusan Teknologi
Tarikh                             : 29 Julai 2015 
Masa                              : 9.30 am (Pembentangan terbuka)
Tempat                          : Bilik Mesyuarat Pusat Pengajian Siswazah, UTHM
Penyelia Utama             : Prof. Madya Dr. Eta bte Wahab
Pemeriksa Luar             : Prof. Dr. Amran bin Md Rasli (UTM)
Pemeriksa Dalam          : Prof. Madya Dr. Abdul Talib bin Bon 
Pengerusi                      : Prof. Dr. Rosman bin Md Yusoff  
Tajuk Tesis                    : THE MEDIATION EFFECTS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY CHARACTERISTICS AND
                                        TECHNOLOGY ADOPTION IN THE NIGERIAN SMEs 
 
 
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: