Thursday, July 30, 2015

VIVA - 1) AMIRA BTE AZHAR (KFA) 2) NURASIAH MIRA BTE ANUAR (KFA)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan dua (2) peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar                 : Amira bte Azhar
Program                         : Sarjana Kejuruteraan Awam 
Tarikh                            : 30 Julai 2015 
Masa                              : 9.30 am (Pembentangan terbuka)
Tempat                          : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama             : Prof. Madya Dr. Chan Chee Ming
Pemeriksa Luar             : Prof. Madya Dr. Siti Noor Linda bte Taib (UNIMAS)
Pemeriksa Dalam          : Dr. Khairul Nizar bin Mohd Yusof 
Pengerusi                      : Prof. Madya Dr. Adnan bin Zainorabidin
Tajuk Tesis                    : A STUDY ON SOLIDIFICATION OF DREDGED MARINE SOILS WITH BOTTOM ASH : STRENGTH AND STIFFNESS IMPROVEMENT
 
Nama Pelajar                 : Nurasiah Mira bte Anuar 
Program                         : Sarjana Kejuruteraan Awam 
Tarikh                             : 30 Julai 2015 
Masa                           : 10.15 am (Pembentangan terbuka)
Tempat                        : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama           : Prof. Madya Dr. Chan Chee Ming
Pemeriksa Luar           : Dr. Farrah Aini bte Dahalan (UniMAP)
Pemeriksa Dalam        : Dr. Norshuhaila bte Mohamed Sunar  
Pengerusi                    : Prof. Madya Dr. Zawawi bin Daud 
Tajuk Tesis                   : FACTORS AFFECTING THE SURVIVAL OF ESCHERICHIA COLI IN DREDGED MARINE SOILS
 
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: