Wednesday, June 17, 2015

VIVA - 1) NOOR HISHAM BIN JALANI (PBV) 2) SITI KHADIJAH HUBAIDILLAH (KDM)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan dua (2)  peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-
Nama Pelajar         : Noor Hisham bin Jalani
Program                 : Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional
Tarikh                     :17 Jun 2015 (Rabu)
Masa                      : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                   : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama      : Dr. Lai Chee Sern
Pemeriksa Luar      : Prof. Madya Dr. Hamdan bin Said (UTM)
Pemeriksa Dalam   : Prof. Dr. Maizam bte Alias
Pengerusi               : Prof. Dr. Jailani bin Md Yunos
Tajuk Tesis             : KESAN PEMBELAJARAN BERASASKAN CONTOH MASALAH TERHADAP PRESTASI PENCAPAIAN DAN USAHA MENTAL PELAJAR
                                 DALAM PEMBELAJARAN TEORI LITAR

 
Nama Pelajar         : Siti Khadijah bte Hubaidillah
Program                 : Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
Tarikh                     :17 Jun 2015 (Rabu)
Masa                      : 10.15 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                   : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama      : Prof. Madya Dr. Zawati bte Harun
Pemeriksa Luar      : Prof. Madya Dr. Hazmaliza bte Mohamad (USM)
Pemeriksa Dalam   : Dr. Azzura bte Ismail
Pengerusi               : Prof. Madya Dr. Badrul Aisham bin Md Zin
Tajuk Tesis             : KOALIN CERAMIC MEMBRANE PREPARED VIA PHASE INVERSION TECHNIQUE FOR GAS SEPARATION
 

Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian,

No comments: