Sunday, March 30, 2014

Viva Mohd Ezree bin Abdullah (PFA)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
 
Adalah dimaklumkan bahawa, Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan  peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-
 
Nama Pelajar              : Mohd Ezree bin Abdullah
Program                      : Doktor Falsafah Kejuruteraan AWam

Tarikh                         : 30 Mac 2014 (Ahad)
Masa                          : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                       : Studio Pendidikan, UTHM

Penyelia Utama           : Prof. Madya Dr. Kemas Ahmad Zamhari
Pemeriksa Luar           : Prof. Ir. Dr. Hasanan bin Md. Nor (UTM)
Pemeriksa Dalam        : Dr. Joewono Prasetijo
Pengerusi                    : Prof. Dato' Dr. Hj. Ismail bin Bakar  

Tajuk Tesis                 : PERFORMANCE OF WARM MIX ASPHALT (WMA) MIXTURE INCORPORATION NANOCLAY MODIFIED ASPHALT  
                                    BINDER                    
                                   (pemeriksa dalam/luar dan pengerusi harus berada di Pusat Pengajian Siswazah pada jam 9.00 pagi)


 

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.
 
Sekian.
 
"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

Susila bte Suhadak
Pembantu Tadbir (Pembantu Operasi)
Pusat Pengajian Siswazah
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Tel : 07-4537757

No comments: