Thursday, November 7, 2013

VIVA - IDRIS ADAMU ALHAJI

 Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Sukacitanya dimaklumkan bahawa, Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Program                 : Sarjana Sains Pengurusan Teknologi
Tarikh                     : 7 November 2012
Masa                      : 9.30 am (Pembentangan Terbuka)
Tempat                   : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama        : Dr. Wan Fauzi@Wan Fauziah bte Wan Yusoff
Pemeriksa Luar        : Dr. Ahmad Zahirudin bin Yahya (UM)
Pemeriksa Dalam     : Dr. Mohd Lizam bin Mohd Diah
Pengerusi                : - dimaklumkan kelak -
Tajuk Tesis              : A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM PERFORMANCE : A COMPARATIVE
                                ANALYSIS BETWEEN THE SECTORS

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian terima kasih.

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: