Tuesday, November 5, 2013

VIVA - AHMAD SHUKRI BIN MOHD NOOR

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Sukacitanya dimaklumkan bahawa, Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar          : Ahmad Shukri bin Mohd Noor
Program                 : Doktor Falsafah Teknologi Maklumat
Tarikh                     : 05 November 2012
Masa                      : 9.30 am (Pembentangan Terbuka)
Tempat                   : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama        : Prof. Dr. Mustafa bin Mat Deris
Pemeriksa Luar        : Prof. Madya Dr. Noraziah bte Ahmad (UMP)
Pemeriksa Dalam     : Dr. Kamaruddin Malik bin Mohammad
Pengerusi                : Prof. Dr. Sulaiman bin Hj. Hasan
Tajuk Tesis              : NEIGHBOUR REPLICA AFFIRMATIVE ADAPTIVE FAILURE DETECTION AND AUTONOMOUS RECOVERY

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian terima kasih.

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: