Thursday, July 27, 2017

Majlis Refleksi Pencapaian KPI UTHM bagi Setengah Tahun 2017


Majlis Refleksi Pencapaian KPI UTHM bagi Setengah Tahun 2017


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UTHM/PP/100-6/5/1 Jilid 6 (107)                                                          9 Julai 2017

_____________________________PEKELILING AM BIL.33 TAHUN 2017

_____________________________REFLEKSI PENCAPAIAN KPI UTHM BAGI SETENGAH TAHUN 2017

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIASukacita dimaklumkan bahawa Pejabat Strategik dan Komunikasi Korporat (PSKK) akan mengadakan Majlis Refleksi Pencapaian KPI UTHM Bagi Setengah Tahun 2017seperti ketetapan berikut:          Tarikh          :        27 Julai 2017 (Khamis)

          Masa            :        8.30 pagi – 12.00 tengahari

          Tempat        :        Dewan Sultan Ibrahim (DSI) UTHM  1. Majlis ini akan diambilkira dalam keperluan jam latihan atau kursus staf sebagai salah satu kriteria penilaian dalam Laporan Penilaian Prestasi Tahunan StafSemuastafdikehendakimerakamkankehadiranmenggunakansistem kehadiran Biometrik/Kad Matrik sebanyak 2 kali iaitu semasa datang dan balik.Staf juga diminta untuk berada dan duduk di dalam dewan mengikut Fakulti/Pusat/Pejabat masing- masing merujuk kepada signage yang telah disediakan.
  1. Sehubungan dengan itu, semua STAF adalah DIWAJIBKAN HADIR sebagai menunjukkan komitmen dan memeriahkan lagi program yang dianjurkan.

  1. Bersama-sama ini dilampirkan aturcara program untuk perhatian YBhg. Datuk/ Dato’/ Prof./Tuan/ Puan selanjutnya.Sekian, terima kasih.“DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA”Yang benar

ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN

Pendaftar

' : 07-4537100s.k.     -        YBhg. Naib Canselor

          -        Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

          -        Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

          -        Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

          -        Ketua Kampus Cawangan Pagoh

          -        Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)

          -        Penolong Naib Canselor (Hubungan Industri dan Masyarakat)

          -        Dekan-Dekan Fakulti/Pusat

          -        Pengarah-Pengarah Pejabat/Pusat

          -        Ketua-Ketua Pejabat/Pusat/UnitAHAR/SSAS/s/07052017/Pekeliling Am UTHMNo comments: