Monday, December 19, 2016

Majlis Refleksi Pencapaian KPI UTHM Bagi Akhir Tahun 2016


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


UTHM/PP/100-6/5/1 Jilid 6 (58)                                                    6 Disember 2016
_____________________________

PEKELILING AM BIL. 46 TAHUN 2016
_____________________________

MAJLIS REFLEKSI PENCAPAIAN KPI UTHM BAGI AKHIR TAHUN 2016

Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti akan menganjurkan Majlis Refleksi Pencapaian KPI UTHM Bagi Akhir Tahun 2016sepertimana ketetapan berikut:

                   Tarikh           :        19 Disember 2016 (Isnin)
                   Masa            :        8.30 pagi -12.00 tengahari
                   Tempat         :        Dewan Sultan Ibrahim (DSI)

  1. Majlis ini akan diambilkira dalam keperluan jam latihan atau kursus staf sebagai salah satu kriteria penilaian dalam Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Staf.

  1.             Sehubungan dengan itu, semua staf universiti adalah DIWAJIBKAN HADIR untuk memberikan komitmen dan memeriahkan lagi program yang dianjurkan oleh universiti. Staf dikehendaki merekodkan kehadiran di Dewan Tunku Mahkota Ismail.

  1. Pengecualian hanya diberikan kepada staf yang tidak dapat meninggalkan tugas seperti Pengawal Keselamatan, Pegawai Khidmat Pelanggan dan staf yang mempunyai komitmen dengan program lain/aktiviti/persidangan/seminar/kursus.

    1.             Bersama-sama ini dilampirkan tentatif program untuk perhatian YBhg. Prof. Datuk/ YBhg. Prof./Tuan/ Puan selanjutnya.
                                          

Sekian, terima kasih.

“DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA”

Yang benar


ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN
Pendaftar
' : 07-4537100

s.k.     -        YBhg. Menjalankan fungsi Naib Canselor
          -        Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
          -        Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
          -        Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
          -        Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
          -        Penolong Naib Canselor (Hubungan Industri dan Masyarakat)
          -        Dekan-Dekan Fakulti/Pusat
          -        Pengarah-Pengarah Pejabat/Pusat
          -        Ketua-Ketua Pejabat/Pusat/Unit

AHAR/SSAS/s/6.12.2016/pekeliling am UTHM

No comments: