Thursday, November 19, 2015

Program Syarahan dan Majlis Memorandum Persefahaman (MOU) UTHM-MAIJ

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


UTHM/PP/100-6/5/1 Jilid 5 (130)                                            17 November 2015

_____________________________

PEKELILING AM BIL. 54 TAHUN 2015
_____________________________

PROGRAM SYARAHAN : HIKMAH ULAMA’ @ UNIVERSITI SEMPENA PENERIMAAN IJAZAH KEHORMAT DOKTOR FALSAFAH SAINS (PEMBANGUNAN INSAN) DAN
MAJLIS MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) UTHM-MAIJ

Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti dengan kerjasama Majlis Agama Islam Johor akan menganjurkan Program Syarahan dan Majlis Memorandum Persefahaman (MOU) UTHM-MAIJ sepertimana ketetapan berikut :

          Tarikh          :        19 November 2015 (Khamis)
          Masa           :        8.00 malam
          Tempat        :        Dewan Tunku Mahkota Ismail (DTMI)
                             Penceramah:        YBhg. Dato’ Hj Nooh Bin Gadot
                                                         Penasihat MAIJ

Tajuk : Hikmah Ulama'@Universiti
Krisis Paradigma Tauhid: Kegagalan Graduan Holistik

  1. Majlis ini akan diambilkira dalam keperluan jam latihan atau kursus staf sebagai salah satu kriteria penilaian dalam Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Staf.

  1. Sehubungan dengan itu, semua STAF adalah DIJEMPUT HADIR untuk menghadirinya bagi memberikan komitmen dan memeriahkan lagi program yang dianjurkan.

  1. Bersama-sama ini dilampirkan tentatif program untuk perhatian YBhg. Prof. Datuk/ YBhg. Prof./Tuan/ Puan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

“DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA”

Yang benar


ABDUL HALIM BIN ABDUL RAHMAN
Pendaftar
' : 07-4537100
s.k.    -    YBhg. Datuk Naib Canselor
          -    Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
          -    Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
-    Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
-    Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT)
-    Penolong Naib Canselor (Hubungan Industri dan Masyarakat)
-    Dekan-Dekan Fakulti
-    Pengarah-Pengarah Pejabat/Pusat
-    Ketua-Ketua Pejabat/Pusat/Unit
AHAR/NK/s/15.11.2015/pekeliling am UTHM

No comments: