Sunday, March 15, 2015

VIVA - MUHAMMAD SANI ADAMU (KPP)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-
Nama Pelajar             : Muhammad Sani Adamu
Program                     : Sarjana Sains Pengurusan Teknologi
Tarikh                         : 15 Mac 2015 (Ahad)
Masa                          : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                       : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama          : Prof. Madya Dr. Wan Fauziah bte Wan Yusoff
Pemeriksa Luar          : Prof. Madya Dr. Mohd Rafi bin Yaacob (UMK)
Pemeriksa Dalam       : Dr. Shafie bin Mohamed Zabri
Pengerusi                   : Prof. Madya Dr. Rozilah bte Kasim
Tajuk Tesis                 : MODELLING OF SWIRLING FLUIDIZED BED HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS 
 
 Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.
Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: