Thursday, March 5, 2015

VIVA - KOHSHELAN A/L SUNDARARAJOO (KIT)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-
Nama Pelajar         : Kohshelan A/L Sundararajoo
Program                 : Sarjana Teknologi Maklumat
Tarikh                     : 05 Mac 2015 (Khamis)
Masa                      : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                  : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama     : Dr. Noorhaniza bte Wahid
Pemeriksa Luar     : Dr. Mohd Afizi bin Mohd Shukran (UPNM)
Pemeriksa Dalam  : Dr. Norhalina bte Senan
Pengerusi              : Prof. Madya Dr. Rozaida bte Ghazali
Tajuk Tesis            : IMPROVEMENT OF AUDIO FEATURE EXTRACTION TECHNIQUES IN TRADITIONAL INDIAN MUSICAL INSTRUMENT
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: