Monday, February 9, 2015

VIVA - MOHD HILMI BIN OTHMAN (PDM)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-
Nama Pelajar             : Mohd Hilmi bin Othman
Program                     : Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal
Tarikh                         : 09 Februari 2015 (Isnin)
Masa                          : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                      : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama         : Prof. Dr. Sulaiman bin Hasan
Pemeriksa Luar         : Prof. Dr. Shamsuddin bin Sulaiman (UPM)
Pemeriksa Dalam      : Prof. Madya Dr. Mustaffa bin Ibrahim
Pengerusi                  : Prof. Ir Dr. Abdul Aziz bin Abdul Samad
Tajuk Tesis                : THE MODELLING OF PROCESSING CONDITIONS FOR POLYPROPYLENE-NANOCLAY INTEGRAL HINGES AT HIGH HEAT EXPOSURE
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: