Thursday, January 29, 2015

VIVA - 1) YEE SEE KHEE (PEE) 2) WADHAH ABDO MOHAMMED AL-ASHWAL (KEE)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan dua (2) peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar         : Yee See Khee
Program                 : Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik
Tarikh                     : 29 Januari 2019 (Khamis)
Masa                      : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                   : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama     : Prof. Dr. Mohd Zarar bin Mohd Jenu
Pemeriksa Luar     : Prof. Dr. Syed Idris bin Syed Hassan (UNIMAP)
Pemeriksa Dalam  : Dr. Samsul Haimi bin Dahlan
Pengerusi              : Prof. Dr. Sulaiman bin Hasan
Tajuk Tesis            : ELECTROMAGNETIC SHIELDING EFFECTIVENESS OF CEMENT POWDER MIXED WITH GRAPHITE FOR MITIGATION AGAINST
                                ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
 
 
Nama Pelajar         : Wadhah Abdo Mohammed Al-Ashwal
Program                 : Sarjana Kejuruteraan Elektrik
Tarikh                     : 29 Januari 2019 (Khamis)
Masa                      : 10.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                  : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama     : Dr. Khairun Nidzam bin Ramli
Pemeriksa Luar     : Prof. Madya Dr. Badrul Hisham Ahmad (UTeM)
Pemeriksa Dalam  : Dr. Shipun Anuar bin Hamzah
Pengerusi              : Prof. Madya Dr. Mohd Amri bin Lajis
Tajuk Tesis            : COMPACT PLANAR ULTRA WIDEBAND ANTENNA FOR ON-BODY APPLICATIONS 
 
 
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: