Thursday, August 28, 2014

VIVA - 1) ALIYU ABUBAKAR ALIYU (PPP) 2) MUHAMMAD YUSRI BIN ISMAIL (KDM)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa esok Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan dua (2) peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar               : Aliyu Abubakar Aliyu
Program                       : Doktor Falsafah Pengurusan Teknologi
Tarikh                          : 28 Ogos 2014 (Khamis)
Masa                           : 9.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                        : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama            :  Dr. Rosmaini bin Tasmin
Pemeriksa Luar            : Prof. Dr. Nor Hayati bte Ahmad (UUM)
Pemeriksa Dalam         : Dr. Shafie bin Mohamed Zabri
Pengerusi                     : Prof .Ir Dr. Amir Hashim bin Mohd Kassim
Tajuk Tesis                  : FACTORS INFLUENCING CUSTOMER SERVICE DELIVERY OF ELECTRONIC BANKING SERVICES IN MALAYSIAN BANKING INDUSTRY : A
                                     STRUCTURAL EQUATION MODELLING APPROACH

Nama Pelajar                 : Muhammad Yusri bin Ismail
Program                         : Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
Tarikh                            : 28 Ogos 2014 (Khamis)
Masa                             : 10.30 pagi (Pembentangan terbuka)
Tempat                          : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama              : Prof. Madya Dr. Ahmad Jais bin Alimin
Pemeriksa Luar              : Prof. Madya Dr. Rizalman bin Mamat (UMP)
Pemeriksa Dalam           : Dr. Azwan bin Sapit
Pengerusi                       : Prof. Madya Dr. Md Saidin bin Wahab
Tajuk tesis                     : GT-POWER SIMULATION OF A RETROFITTED MEDIUM DUTY ENGINER RUNNING USING CNG AT VARIOUS OPERATING CONDITIONS 
 
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.
"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: