Wednesday, September 4, 2013

VIVA - Noor Hasliza bte Kamarudin / Nur Farhani bte Ismail

 Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Sukacitanya dimaklumkan bahawa, Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar           : Noor Hasliza bte Kamarudin
Program                  : Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
Tarikh                     : 04 September 2012
Masa                       : 9.30 pagi (Pembentangan Terbuka)
Tempat                   : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama        : Prof. Madya Dr. Zawati bte Harun
Pemeriksa Luar        : Prof. Madya Dr. Hasmaliza bte Mohamad (USM)
Pemeriksa Dalam     : Dr. Hasan Zuhudi bin Abdullah
Pengerusi                : Prof. Madya Dr. Azme bin Khamis
Tajuk Tesis              : REINFORMCEMENT OF ORGANIC FIBER IN CERAMIC SHELL MOULD SYSTEM FOR INVESTMENT CASTING  
                                 PROCESS

Nama Pelajar           : Nur Farhani bte Ismail
Program                  : Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
Tarikh                     : 04 September 2012
Masa                       : 10.30pagi (Pembentangan Terbuka)
Tempat                   : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama        : Prof. Madya Dr. Zawati bte Harun
Pemeriksa Luar        : Dr. Tuty Asma bte Abu Bakar (UTM)
Pemeriksa Dalam     : Dr. Maizlinda Izwana bte Idris
 Pengerusi               : Prof. Madya Dr. Nazri bin Mohd Nawi
Tajuk Tesis             : CONSOLIDATION OF CERAMIC STRUCTURE FOR SINGLE AND DOUBLE LAYER
Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian terima kasih.


"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: