Wednesday, March 7, 2012

Amanat Dekan FKMP 2012

Amanat Dekan FKMP 2012,
Profesor Madya Dr. Yusri bin Yusof
Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

Tarikh : 7 Mac 2012
Masa : 12.30 tgh ~ 2.30 pm
Tempat:  DTII

No comments: