Saturday, February 2, 2008

Hari Keluarga UTHM 2007

Pekeliling Pengurusan bil.1/2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UTHM/PP/100-6/3 (01) 2 Januari 2008

PEKELILING PENGURUSAN BIL.1/2008

PERUBAHAN TARIKH PROGRAM HARI KELUARGA UTHM 2007UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Adalah dimaklumkan Hari Keluarga UTHM 2007 akan diadakan pada 19 Januari 2008 (Sabtu)seperti dinyatakan dalam Pekeliling Pengurusan Bil.68/2007. Walau bagaimanapun atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, pihak Universiti telah meminda tarikh tersebut pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 2 Februari , 2008 (Sabtu)
Masa : 8.00 pagi hingga 12.30 tengahari
Tempat : Mini Stadium UTHM

2. Sehubungan dengan itu, kepada staf yang belum membuat Pengesahan Kehadiran sila layari laman web http://tcis.uthm.edu.my/ di bahagian Pengesahan Kehadiran Hari Keluarga bagi memberikan jawapan berkenaan kehadiran staf sehingga 4 Januari 2008 ((Jumaat).

Sekian, terima kasih.

“MENERAJUI APLIKASI SAINS DAN TEKNOLOGI”
Yang benar,
SULAM BIN HAMID
Pendaftar
' 7100
s.k - Naib Canselor
- Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
- Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
- Dekan-Dekan Fakulti
- Ketua-Ketua Pejabat/Pusat/Unit

No comments: