Sunday, September 20, 2015

VIVA - SHURL YABI (KFA)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar                 : Shurl Yabi
Program                         : Sarjana Kejuruteraan Awm
Tarikh                             : 20 September 2015 (Ahad)
Masa                              : 2.30 pm (Pembentangan terbuka) 
Tempat                          : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama             : Dr. Nor Azizi bin Yusoff
Pemeriksa Luar             : Prof. Madya Dr. Zainah bte Ibrahim (UM)
Pemeriksa Dalam          : Dr. Zainorizuan bin Mohd Jaini
Pengerusi                      : Prof. Madya Dr. Noridah bte Mohamad
Tajuk Tesis                    : ANALYSIS OF VIBRATION EFFECT ON REINFORCED CONCRETE FLOOR DUE TO VIBRATIONS FROM FOOTFALLs AND PASSING VEHICLES

 
Y.Bhg.Prof /Tuan /Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian,

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

No comments: