Monday, May 28, 2012

PEPERIKSAAN LISAN - 2) Siscka Elvyanti (PBV)

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan,

Sukacitanya dimaklumkan bahawa, Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia akan mengadakan peperiksaan lisan (VIVA) untuk pelajar yang dimaksudkan seperti butiran di bawah :-

Nama Pelajar          : Siscka Elvyanti
Program               : Doktor Falsafah Teknik dan Vokasional (PBV)
Tarikh                : 28 Mei 2012 (Isnin)
Masa                  : 9.30 am (Pembentangan Terbuka)
Tempat                : Studio Pendidikan, UTHM
Penyelia Utama        : Prof. Madya Dr. Wan Azlinda bte Wan Mohamed
Pemeriksa Luar        : Prof. Dr. Haris Anwar Syafrudie (Universitas Negeri Malang)
Pemeriksa Dalam       : Prof. Dr. Wan Mohd Rashid bin Wan Ahmad
Pengerusi             : Prof. Dr. Sulaiman bin Hasan
Tajuk Tesis           : IMPLEMENTATION OF NEW CURRICULUM FROM TECHNICAL AND VOCATIONAL
                        TEACHER'S PERCEPTION, LEADERSHIP AND SCHOOL CULTURE

Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan anda semua dijemput hadir semasa sesi pembentangan terbuka dan kehadiran Y.Bhg.Prof / Tuan / Puan amat dialu-alukan.

Sekian terima kasih.

Pusat Pengajian Siswazah
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Tel : 07-4537757

No comments: